Thursday, June 13, 2024
Sản Phẩm Mới
You are here: Home » Tag Archives: “EHS-M1TE-EX

Tag Archives: “EHS-M1TE-EX

EHS-M1TD-EX Loa báo hiệu phòng nổ Patlite 32 âm 110dB IP65, ATEX, Zone 2

Loa báo hiệu phòng nổ Patlite: EHS Mã Sản Phẩm: EHS-M1TE-EX EHS-M1TA-EX EHS-M1TC-EX EHS-M1TD-EX Kích thước Loại bóng đèn Loại âm báo: 32 âm 110dB Mức độ bảo vệ: IP65, ATEX, Zone 2 Điện áp sử dụng: 12~24VDC Mầu sắc: Thân: Trắng Ống kính Màu sắc các tầng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 32 âm ... Read More »

EHS-M1TC-EX Loa báo hiệu phòng nổ Patlite 32 âm 110dB IP65, ATEX, Zone 2

Loa báo hiệu phòng nổ Patlite: EHS Mã Sản Phẩm: EHS-M1TE-EX EHS-M1TA-EX EHS-M1TC-EX EHS-M1TD-EX Kích thước Loại bóng đèn Loại âm báo: 32 âm 110dB Mức độ bảo vệ: IP65, ATEX, Zone 2 Điện áp sử dụng: 12~24VDC Mầu sắc: Thân: Trắng Ống kính Màu sắc các tầng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 32 âm ... Read More »

EHS-M1TA-EX Loa báo hiệu phòng nổ Patlite 32 âm 110dB IP65, ATEX, Zone 2

Loa báo hiệu phòng nổ Patlite: EHS Mã Sản Phẩm: EHS-M1TE-EX EHS-M1TA-EX EHS-M1TC-EX EHS-M1TD-EX Kích thước Loại bóng đèn Loại âm báo: 32 âm 110dB Mức độ bảo vệ: IP65, ATEX, Zone 2 Điện áp sử dụng: 12~24VDC Mầu sắc: Thân: Trắng Ống kính Màu sắc các tầng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 32 âm ... Read More »

EHS-M1TE-EX Loa báo hiệu phòng nổ Patlite 32 âm 110dB IP65, ATEX, Zone 2

Loa báo hiệu phòng nổ Patlite: EHS Mã Sản Phẩm: EHS-M1TE-EX EHS-M1TA-EX EHS-M1TC-EX EHS-M1TD-EX Kích thước Loại bóng đèn Loại âm báo: 32 âm 110dB Mức độ bảo vệ: IP65, ATEX, Zone 2 Điện áp sử dụng: 12~24VDC Mầu sắc: Thân: Trắng Ống kính Màu sắc các tầng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 32 âm ... Read More »

EHS-M1HE-EX Loa báo hiệu phòng nổ Patlite 32 âm 110dB IP65, ATEX, Zone 2

Loa báo hiệu phòng nổ Patlite:EHS Mã Sản Phẩm: EHS-M1HE-EX EHS-M1HA-EX EHS-M1HC-EX EHS-M1HD-EX Kích thước Loại bóng đèn Loại âm báo: 32 âm 110dB Mức độ bảo vệ: IP65, ATEX, Zone 2 Điện áp sử dụng: 12~24VDC Mầu sắc: Thân: Trắng Ống kính Màu sắc các tầng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 32 âm 110dB ... Read More »

Scroll To Top