Thursday, May 30, 2024
Sản Phẩm Mới
You are here: Home » Loa Cảnh báo » Loa cảnh báo tín hiệu Patlite

Category Archives: Loa cảnh báo tín hiệu Patlite

BKV-31QF-J Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 31 kênh thoại MP3 95dB IP54

 Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BKV-31QF-K BKV-31QF-J Kích thước: Vuông 80mm Loại âm báo: 31 kênh thoại MP3 95dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 220VAC Mầu sắc Thân: K: Đen J: Xám Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 31 kênh thoại MP3 95dB Chọn ... Read More »

BKV-31QF-K Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 31 kênh thoại MP3 95dB IP54

 Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BKV-31QF-K BKV-31QF-J Kích thước: Vuông 80mm Loại âm báo: 31 kênh thoại MP3 95dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 220VAC Mầu sắc Thân: K: Đen J: Xám Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 31 kênh thoại MP3 95dB Chọn ... Read More »

BKV-31KF-J Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 31 kênh thoại MP3 95dB IP54

 Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BKV-31KF-K BKV-31KF-J Kích thước: Vuông 80mm Loại âm báo: 31 kênh thoại MP3 95dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 100VAC Mầu sắc Thân: K: Đen J: Xám Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 31 kênh thoại MP3 95dB Chọn ... Read More »

BKV-31KF-K Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 31 kênh thoại MP3 95dB IP54

 Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BKV-31KF-K BKV-31KF-J Kích thước: Vuông 80mm Loại âm báo: 31 kênh thoại MP3 95dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 100VAC Mầu sắc Thân: K: Đen J: Xám Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 31 kênh thoại MP3 95dB Chọn ... Read More »

BKV-31JF-J Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 31 kênh thoại MP3 95dB IP54

Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BKV-31JF-K BKV-31JF-J Kích thước: Vuông 80mm Loại âm báo: 31 kênh thoại MP3 95dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 12~24VDC/VAC Mầu sắc Thân: K: Đen J: Xám Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 31 kênh thoại MP3 95dB Chọn ... Read More »

BKV-31JF-K Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 31 kênh thoại MP3 95dB IP54

Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BKV-31JF-K BKV-31JF-J Kích thước: Vuông 80mm Loại âm báo: 31 kênh thoại MP3 95dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 12~24VDC/VAC Mầu sắc Thân: K: Đen J: Xám Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 31 kênh thoại MP3 95dB Chọn ... Read More »

BK-220E-J Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 32 kênh âm thanh ghi sẵn 95dB IP54

Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BK-220A-J BK-220C-J BK-220D-J BK-220E-J Kích thước: Vuông 120mm Loại âm báo: 32 kênh âm thanh ghi sẵn 95dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 220VAC Mầu sắc Thân: J: Xám Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 32 kênh âm thanh ... Read More »

BK-220D-J Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 32 kênh âm thanh ghi sẵn 95dB IP54

Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BK-220A-J BK-220C-J BK-220D-J BK-220E-J Kích thước: Vuông 120mm Loại âm báo: 32 kênh âm thanh ghi sẵn 95dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 220VAC Mầu sắc Thân: J: Xám Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 32 kênh âm thanh ... Read More »

BK-220C-J Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 32 kênh âm thanh ghi sẵn 95dB IP54

Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BK-220A-J BK-220C-J BK-220D-J BK-220E-J Kích thước: Vuông 120mm Loại âm báo: 32 kênh âm thanh ghi sẵn 95dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 220VAC Mầu sắc Thân: J: Xám Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 32 kênh âm thanh ... Read More »

BK-220A-J Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 32 kênh âm thanh ghi sẵn 95dB IP54

Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BK-220A-J BK-220C-J BK-220D-J BK-220E-J Kích thước: Vuông 120mm Loại âm báo: 32 kênh âm thanh ghi sẵn 95dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 220VAC Mầu sắc Thân: J: Xám Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 32 kênh âm thanh ... Read More »

Scroll To Top