Saturday, July 13, 2024
Sản Phẩm Mới
You are here: Home » Tag Archives: đèn tầng (page 2)

Tag Archives: đèn tầng

LR6-502WJNU-RYGBC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 5 tầng IP65, ATEX, Zone 2

Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-502WJNU Mã sản phẩm: LR6-502WJNU-RYGBC-EX LR6-502WJNU-RYGBC-EX LR6-502WJNU-RYGBC-EX LR6-502WJNU-RYGBC-EX LR6-502WJNU-RYGBC-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 5 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh Chân đế: Chân Đế gắn cạnh Điện áp: 24VDC Vật liệu chao đèn: Nhựa Poly Carbonate Vật ... Read More »

LR6-502WJBU-RYGBC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 5 tầng Còi Buzzer 88dB IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-502WJBU Mã sản phẩm: LR6-502WJBU-RYGBC-EX LR6-502WJBU-RYGBC-EX LR6-502WJBU-RYGBC-EX LR6-502WJBU-RYGBC-EX LR6-502WJBU-RYGBC-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 5 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 88dB Chân đế: Chân Đế gắn cạnh Điện áp: 24VDC Vật ... Read More »

LR6-402WJNU-RYBC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 4 tầng IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-402WJNU Mã sản phẩm: LR6-402WJNU-RYGB-EX LR6-402WJNU-RYGC-EX LR6-402WJNU-RYBC-EX LR6-402WJNU-RGBC-EX LR6-402WJNU-YGBC-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh Chân đế: Chân Đế gắn cạnh Điện áp: 24VDC Vật liệu chao đèn: Nhựa Poly Carbonate Vật ... Read More »

LR6-402WJBU-RYGC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 4 tầng Còi Buzzer 88dB IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-402WJBU Mã sản phẩm: LR6-402WJBU-RYGB-EX LR6-402WJBU-RYGC-EX LR6-402WJBU-RYBC-EX LR6-402WJBU-RGBC-EX LR6-402WJBU-YGBC-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 88dB Chân đế: Chân Đế gắn cạnh Điện áp: 24VDC Vật ... Read More »

LR6-302WJNU-RYG-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 3 tầng IP65, ATEX, Zone 2

Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-302WJNU Mã sản phẩm: LR6-302WJNU-RYG-EX LR6-302WJNU-RYB-EX LR6-302WJNU-RYC-EX LR6-302WJNU-RGB-EX LR6-302WJNU-RGC-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 3 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh Chân đế: Chân Đế gắn cạnh Điện áp: 24VDC Vật liệu chao đèn: Nhựa Poly Carbonate Vật ... Read More »

LR6-302WJBU-RGC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 3 tầng Còi Buzzer 88dB IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-302WJBU Mã sản phẩm: LR6-302WJBU-RYG-EX LR6-302WJBU-RYB-EX LR6-302WJBU-RYC-EX LR6-302WJBU-RGB-EX LR6-302WJBU-RGC-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 3 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 88dB Chân đế: Chân Đế gắn cạnh Điện áp: 24VDC Vật ... Read More »

LR6-202WJNU-RC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 2 tầng IP65, ATEX, Zone 2

Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-202WJNU Mã sản phẩm: LR6-202WJNU-RY-EX LR6-202WJNU-RG-EX LR6-202WJNU-RB-EX LR6-202WJNU-RC-EX LR6-202WJNU-YG-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 2 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh Chân đế: Chân Đế gắn cạnh Điện áp: 24VDC Vật liệu chao đèn: Nhựa Poly Carbonate Vật ... Read More »

LR6-202WJBU-RB-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 2 tầng Còi Buzzer 88dB IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-202WJBU Mã sản phẩm: LR6-202WJBU-RY-EX LR6-202WJBU-RG-EX LR6-202WJBU-RB-EX LR6-202WJBU-RC-EX LR6-202WJBU-YG-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 2 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 88dB Chân đế: Chân Đế gắn cạnh Điện áp: 24VDC Vật ... Read More »

LR6-102WJNU-Y-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 1 tầng IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-102WJNU Mã sản phẩm: LR6-102WJNU-R-EX LR6-102WJNU-Y-EX LR6-102WJNU-G-EX LR6-102WJNU-B-EX LR6-102WJNU-C-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 1 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh Chân đế: Chân Đế gắn cạnh Điện áp: 24VDC Vật liệu chao đèn: Nhựa Poly Carbonate Vật ... Read More »

LR6-102WJBU-R-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 1 tầng Còi Buzzer 88dB IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-102WJBU Mã sản phẩm: LR6-102WJBU-R-EX LR6-102WJBU-Y-EX LR6-102WJBU-G-EX LR6-102WJBU-B-EX LR6-102WJBU-C-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 1 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 88dB Chân đế: Chân Đế gắn cạnh Điện áp: 24VDC Vật ... Read More »

Scroll To Top