Saturday, July 13, 2024
Sản Phẩm Mới
You are here: Home » Tag Archives: CWA3S-3S

Tag Archives: CWA3S-3S

CWA6S-6S-24-CD Đèn LED chiếu sáng tủ điện Patlite Bóng LED Dài 600mm IP65

 Đèn LED chiếu sáng tủ điện Patlite CWA6S-6S-24-CD Mã sản phẩm: CWA6S-6S-24-CD Kích thước: 600mm Bóng: LED Chiều dài: 600mm mm Màu sắc ánh sáng: CD Ánh sáng: Anh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 6500K Độ sáng: 800lx Quang thông: 700lm Âm thanh Chân đế: Đế cài hoặc đế kẹp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -30oC~60 ... Read More »

CWA6S-6S-24-CD Đèn LED chiếu sáng tủ điện Patlite Bóng LED Dài 600mm IP65

 Đèn LED chiếu sáng tủ điện Patlite CWA6S-6S-24-CD Mã sản phẩm: CWA6S-6S-24-CD Kích thước: 600mm Bóng: LED Chiều dài: 600mm mm Màu sắc ánh sáng: CD Ánh sáng: Anh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 6500K Độ sáng: 800lx Quang thông: 700lm Âm thanh Chân đế: Đế cài hoặc đế kẹp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -30oC~60 ... Read More »

CWA3S-3S-24-CD-30 Đèn LED chiếu sáng tủ điện Patlite Bóng LED Dài 300mm IP65

Đèn LED chiếu sáng tủ điện Patlite CWA3S-3S-24-CD Mã sản phẩm: CWA3S-3S-24-CD Kích thước: 300mm Bóng: LED Chiều dài: 300mm mm Màu sắc ánh sáng: CD Ánh sáng: Ánh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 6500K Độ sáng: 400lx Quang thông: 350lm Âm thanh Chân đế: Đế cài hoặc đế kẹp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -30oC~60 ... Read More »

CWA3S-3S-24-CD Đèn LED chiếu sáng tủ điện Patlite Bóng LED Dài 300mm IP65

Đèn LED chiếu sáng tủ điện Patlite CWA3S-3S-24-CD Mã sản phẩm: CWA3S-3S-24-CD -Kích thước: 300mm Bóng: LED Chiều dài: 300mm mm Màu sắc ánh sáng: CD Ánh sáng: Ánh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 6500K Độ sáng: 400lx Quang thông: 350lm Âm thanh Chân đế: Đế cài hoặc đế kẹp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -30oC~60 ... Read More »

Scroll To Top