Saturday, July 13, 2024
Sản Phẩm Mới
You are here: Home » Tag Archives: CLK6C-24AG-CN

Tag Archives: CLK6C-24AG-CN

CLK6C-24SG-CN Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite Bóng LED Dài 600mm IP66G/67G/69K

Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite  Mã sản phẩm: CLK6C-24AG-CN CLK6C-24SG-CN Kích thước: 600mm Bóng: LED Chiều dài: 600mm Màu sắc ánh sáng: CN Ánh sáng: Ánh sáng tự nhiên Nhiệt độ màu: 5000K Độ sáng: 2100lx Quang thông: 2600lm Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Kết nối cáp: Rắc nối M12 Nhiệt độ ... Read More »

CLK6C-24AG-CN Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite Bóng LED Dài 600mm IP66G/67G/69K

Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite  Mã sản phẩm: CLK6C-24AG-CN CLK6C-24SG-CN Kích thước: 600mm Bóng: LED Chiều dài: 600mm Màu sắc ánh sáng: CN Ánh sáng: Ánh sáng tự nhiên Nhiệt độ màu: 6500K Độ sáng: 2100lx Quang thông: 2600lm Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Kết nối cáp: Rắc nối M12 Nhiệt độ ... Read More »

CLK6C-24SG-CD Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite Bóng LED Dài 600mm IP66G/67G/69K

 Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite CLK6C-24SG-CD Mã sản phẩm: CLK6C-24SG-CD CLK6C-24AG-CN Kích thước: 600mm Bóng: LED Chiều dài: 600mm Màu sắc ánh sáng: CD Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 5000K Độ sáng: 2100lx Quang thông: 2600lm Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Kết nối cáp: Rắc nối ... Read More »

CLK6C-24AG-CD Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite Bóng LED Dài 600mm IP66G/67G/69K

 Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite CLK6C-24AG-CD Mã sản phẩm: CLK6C-24AG-CD CLK6C-24SG-CD Kích thước: 600mm Bóng: LED Chiều dài: 600mm Màu sắc ánh sáng: CD Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 6500K Độ sáng: 2100lx Quang thông: 2600lm Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Kết nối cáp: Rắc nối ... Read More »

Scroll To Top