Saturday, July 13, 2024
Sản Phẩm Mới
You are here: Home » Tag Archives: CLK2C-24AG

Tag Archives: CLK2C-24AG

CLK2C-24SG-CN Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite Bóng LED Dài 200mm IP66G/67G/69K

Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite CLK2C-24SG-CN Mã sản phẩm: CLK2C-24SG-CN CLK3C-24AG-CD Kích thước: 200mm Bóng: LED Chiều dài: 200mm Màu sắc ánh sáng: CN Ánh sáng: Ánh sáng tự nhiên Nhiệt độ màu: 5000K Độ sáng: 820lx Quang thông: 865lm Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Kết nối cáp: Rắc nối M12 Nhiệt ... Read More »

CLK2C-24AG-CN Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite Bóng LED Dài 200mm IP66G/67G/69K

Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite CLK2C-24AG-CN Mã sản phẩm: CLK2C-24AG-CN CLK2C-24SG-CN Kích thước: 200mm Bóng: LED Chiều dài: 200mm Màu sắc ánh sáng: CN Ánh sáng: Ánh sáng tự nhiên Nhiệt độ màu: 6500K Độ sáng: 820lx Quang thông: 865lm Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Kết nối cáp: Rắc nối M12 Nhiệt ... Read More »

CLK2C-24SG-CD Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite Bóng LED Dài 200mm IP66G/67G/69K

 Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite CLK2C-24SG-CD Mã sản phẩm: CLK2C-24SG-CD CLK2C-24AG-CN Kích thước: 200mm Bóng: LED Chiều dài: 200mm Màu sắc ánh sáng: CD Ánh sáng: Ánh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 5000K Độ sáng: 820lx Quang thông: 865lm Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Kết nối cáp: Rắc nối M12 Nhiệt ... Read More »

CLK2C-24AG-CD Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite Bóng LED Dài 200mm IP66G/67G/69K

 Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite CLK2C-24AG-CD Mã sản phẩm: CLK2C-24AG-CD CLK2C-24SG-CD Kích thước: 200mm Bóng: LED Chiều dài: 200mm Màu sắc ánh sáng: CD Ánh sáng: Ánh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 6500K Độ sáng: 820lx Quang thông: 865lm Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Kết nối cáp: Rắc nối M12 Nhiệt ... Read More »

Scroll To Top