Saturday, July 13, 2024
Sản Phẩm Mới
You are here: Home » Author Archives: Minh Anh

Author Archives: Minh Anh

LR6-502NJNU-RYGBC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 5 tầng IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-502NJNU Mã sản phẩm: LR6-502NJNU-RYGBC-EX LR6-502NJNU-RYGBC-EX LR6-502NJNU-RYGBC-EX LR6-502NJNU-RYGBC-EX LR6-502NJNU-RYGBC-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 5 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp NPT Điện áp: 24VDC Vật liệu chao đèn: Nhựa Poly ... Read More »

LR6-502NJBU-RYGBC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 5 tầng Còi Buzzer 88dB IP65, ATEX, Zone 2

Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-502NJBU Mã sản phẩm: LR6-502NJBU-RYGBC-EX LR6-502NJBU-RYGBC-EX LR6-502NJBU-RYGBC-EX LR6-502NJBU-RYGBC-EX LR6-502NJBU-RYGBC-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 5 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 88dB Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp NPT Điện áp: ... Read More »

LR6-402NJNU-RGBC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 4 tầng IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-402NJNU Mã sản phẩm: LR6-402NJNU-RYGB-EX LR6-402NJNU-RYGC-EX LR6-402NJNU-RYBC-EX LR6-402NJNU-RGBC-EX LR6-402NJNU-YGBC-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp NPT Điện áp: 24VDC Vật liệu chao đèn: Nhựa Poly ... Read More »

LR6-402NJBU-RYBC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 4 tầng Còi Buzzer 88dB IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-402NJBU Mã sản phẩm: LR6-402NJBU-RYGB-EX LR6-402NJBU-RYGC-EX LR6-402NJBU-RYBC-EX LR6-402NJBU-RGBC-EX LR6-402NJBU-YGBC-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 88dB Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp NPT Điện áp: ... Read More »

LR6-302NJNU-RYB-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 3 tầng IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-302NJNU Mã sản phẩm: LR6-302NJNU-RYG-EX LR6-302NJNU-RYB-EX LR6-302NJNU-RYC-EX LR6-302NJNU-RGB-EX LR6-302NJNU-RGC-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 3 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp NPT Điện áp: 24VDC Vật liệu chao đèn: Nhựa Poly ... Read More »

LR6-302NJBU-RGC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 3 tầng Còi Buzzer 88dB IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-302NJBU Mã sản phẩm: LR6-302NJBU-RYG-EX LR6-302NJBU-RYB-EX LR6-302NJBU-RYC-EX LR6-302NJBU-RGB-EX LR6-302NJBU-RGC-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 3 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 88dB Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp NPT Điện áp: ... Read More »

LR6-202NJNU-RC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 2 tầng IP65, ATEX, Zone 2

Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-202NJNU Mã sản phẩm: LR6-202NJNU-RY-EX LR6-202NJNU-RG-EX LR6-202NJNU-RB-EX LR6-202NJNU-RC-EX LR6-202NJNU-YG-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 2 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp NPT Điện áp: 24VDC Vật liệu chao đèn: Nhựa Poly ... Read More »

LR6-202NJBU-RB-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 2 tầng Còi Buzzer 88dB IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-202NJBU Mã sản phẩm: LR6-202NJBU-RY-EX LR6-202NJBU-RG-EX LR6-202NJBU-RB-EX LR6-202NJBU-RC-EX LR6-202NJBU-YG-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 2 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 88dB Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp NPT Điện áp: ... Read More »

LR6-102NJNU-Y-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 1 tầng IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-102NJNU Mã sản phẩm: LR6-102NJNU-R-EX LR6-102NJNU-Y-EX LR6-102NJNU-G-EX LR6-102NJNU-B-EX LR6-102NJNU-C-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 1 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp NPT Điện áp: 24VDC Vật liệu chao đèn: Nhựa Poly ... Read More »

LR6-102NJBU-R-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 1 tầng Còi Buzzer 88dB IP65, ATEX, Zone 2

Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-102NJBU Mã sản phẩm: LR6-102NJBU-R-EX LR6-102NJBU-Y-EX LR6-102NJBU-G-EX LR6-102NJBU-B-EX LR6-102NJBU-C-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 1 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 88dB Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp NPT Điện áp: ... Read More »

Scroll To Top