Thursday, May 23, 2024
Sản Phẩm Mới
You are here: Home » Tag Archives: EHS-M1HD-EX

Tag Archives: EHS-M1HD-EX

EHS-M1HD-EX Loa báo hiệu phòng nổ Patlite 32 âm 110dB IP65, ATEX, Zone 2

Loa báo hiệu phòng nổ Patlite:EHS Mã Sản Phẩm: EHS-M1HE-EX EHS-M1HA-EX EHS-M1HC-EX EHS-M1HD-EX Kích thước Loại bóng đèn Loại âm báo: 32 âm 110dB Mức độ bảo vệ: IP65, ATEX, Zone 2 Điện áp sử dụng: 12~24VDC Mầu sắc: Thân: Trắng Ống kính Màu sắc các tầng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 32 âm 110dB ... Read More »

EHS-M1HC-EX Loa báo hiệu phòng nổ Patlite 32 âm 110dB IP65, ATEX, Zone 2

Loa báo hiệu phòng nổ Patlite:EHS Mã Sản Phẩm: EHS-M1HE-EX EHS-M1HA-EX EHS-M1HC-EX EHS-M1HD-EX Kích thước Loại bóng đèn Loại âm báo: 32 âm 110dB Mức độ bảo vệ: IP65, ATEX, Zone 2 Điện áp sử dụng: 12~24VDC Mầu sắc: Thân: Trắng Ống kính Màu sắc các tầng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 32 âm 110dB ... Read More »

EHS-M1HA-EX Loa báo hiệu phòng nổ Patlite 32 âm 110dB IP65, ATEX, Zone 2

Loa báo hiệu phòng nổ Patlite:EHS Mã Sản Phẩm: EHS-M1HE-EX EHS-M1HA-EX EHS-M1HC-EX EHS-M1HD-EX Kích thước Loại bóng đèn Loại âm báo: 32 âm 110dB Mức độ bảo vệ: IP65, ATEX, Zone 2 Điện áp sử dụng: 12~24VDC Mầu sắc: Thân: Trắng Ống kính Màu sắc các tầng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 32 âm 110dB ... Read More »

EHS-M1HE-EX Loa báo hiệu phòng nổ Patlite 32 âm 110dB IP65, ATEX, Zone 2

Loa báo hiệu phòng nổ Patlite:EHS Mã Sản Phẩm: EHS-M1HE-EX EHS-M1HA-EX EHS-M1HC-EX EHS-M1HD-EX Kích thước Loại bóng đèn Loại âm báo: 32 âm 110dB Mức độ bảo vệ: IP65, ATEX, Zone 2 Điện áp sử dụng: 12~24VDC Mầu sắc: Thân: Trắng Ống kính Màu sắc các tầng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 32 âm 110dB ... Read More »

Scroll To Top