Wednesday, June 26, 2024
Sản Phẩm Mới
You are here: Home » Tag Archives: đèn chiếu sáng tủ điều khiển

Tag Archives: đèn chiếu sáng tủ điều khiển

CWF-9S-M2C-CD Đèn LED chiếu sáng tủ điện Patlite Bóng LED Dài 900mm IP20

Đèn LED chiếu sáng tủ điện Patlite CWF-9S-M2C-CD Mã sản phẩm: CWF-9S-24-CD CWF-9S-M2U-CD CWF-9S-M2C-CD Kích thước: 900mm Bóng: LED Chiều dài: 900mm mm Màu sắc ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 5700K Độ sáng: 445lx Quang thông: 1500lm Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: ... Read More »

CWF-6S-M2U-CD Đèn LED chiếu sáng tủ điện Patlite Bóng LED Dài 600mm IP20

Đèn LED chiếu sáng tủ điện Patlite CWF-6S-M2U-CD Mã sản phẩm: CWF-6S-24-CD CWF-6S-M2U-CD CWF-6S-M2C-CD Kích thước: 600mm Bóng: LED Chiều dài: 600mm mm Màu sắc ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 5700K Độ sáng: 320lx Quang thông: 1000lm Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: ... Read More »

CWF-3S-24-CD Đèn LED chiếu sáng tủ điện Patlite Bóng LED Dài 300mm IP20

 Đèn LED chiếu sáng tủ điện Patlite CWF-3S-24-CD Mã sản phẩm: CWF-3S-24-CD CWF-3S-M2U-CD CWF-3S-M2C-CD Kích thước: 300mm Bóng: LED Chiều dài: 300mm mm Màu sắc ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 5700K Độ sáng: 165lx Quang thông: 500lm Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: ... Read More »

CLA9S-9S-24-CD Đèn LED chiếu sáng chóng nước Patlite Bóng LED Dài 900mm IP66/67/69

 Đèn LED chiếu sáng chóng nước Patlite CLA9S-9S-24-CD Mã sản phẩm: CLA9S-9S-24-CD Kích thước: 900mm Bóng: LED Chiều dài: 900mm mm Màu sắc ánh sáng: CD Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 6800K Độ sáng: 810lx Quang thông Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -40oC~60 oC ... Read More »

CLA3S-3S-24-CD-30 Đèn LED chiếu sáng chóng nước Patlite Bóng LED Dài 300mm IP66/67/69

 Đèn LED chiếu sáng chóng nước Patlite CLA3S-3S-24-CD Mã sản phẩm: CLA3S-3S-24-CD Kích thước: 300mm Bóng: LED Chiều dài: 300mm mm Màu sắc ánh sáng: CD Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 6800K Độ sáng: 400lx Quang thông Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -40oC~60 oC ... Read More »

CLA2S-2S-24-CD Đèn LED chiếu sáng chóng nước Patlite Bóng LED Dài 200mm IP66/67/69

Đèn LED chiếu sáng chóng nước Patlite CLA2S-2S-24-CD Mã sản phẩm: CLA2S-2S-24-CD Kích thước: 200mm Bóng: LED Chiều dài: 200mm mm Màu sắc ánh sáng: CD Ánh sáng: Ánh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 6800K Độ sáng: 270lx Quang thông Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -40oC~60 oC Cấp độ ... Read More »

CLA1S-1S-24-CD-30 Đèn LED chiếu sáng chóng nước Patlite Bóng LED Dài 100mm IP66/67/69

 Đèn LED chiếu sáng chóng nước Patlite CLA1S-1S-24-CD Mã sản phẩm: CLA1S-1S-24-CD Kích thước: 100mm Bóng: LED Chiều dài: 100mm mm Màu sắc ánh sáng: CD Ánh sáng: Ánh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 6800K Độ sáng: 140lx Quang thông Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -40oC~60 oC Cấp độ ... Read More »

CLA1S-1S-24-CD Đèn LED chiếu sáng chóng nước Patlite Bóng LED Dài 100mm IP66/67/69

 Đèn LED chiếu sáng chóng nước Patlite CLA1S-1S-24-CD Mã sản phẩm: CLA1S-1S-24-CD Kích thước: 100mm Bóng: LED Chiều dài: 100mm mm Màu sắc ánh sáng: CD Ánh sáng: Ánh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 6800K Độ sáng: 140lx Quang thông Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -40oC~60 oC Cấp độ ... Read More »

CWF-9S-M2C-CD Đèn LED chiếu sáng tủ điện Patlite Bóng LED Dài 900mm IP20

 Đèn LED chiếu sáng tủ điện Patlite CWF-9S-M2C-CD Mã sản phẩm: CWF-9S-24-CD CWF-9S-M2U-CD CWF-9S-M2C-CD Kích thước: 900mm Bóng: LED Chiều dài: 900mm mm Màu sắc ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 5700K Độ sáng: 445lx Quang thông: 1500lm Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: ... Read More »

CWF-6S-M2U-CD Đèn LED chiếu sáng tủ điện Patlite Bóng LED Dài 600mm IP20

 Đèn LED chiếu sáng tủ điện Patlite CWF-6S-M2U-CD   Mã sản phẩm: CWF-6S-24-CD CWF-6S-M2U-CD CWF-6S-M2C-CD Kích thước: 600mm Bóng: LED Chiều dài: 600mm mm Màu sắc ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 5700K Độ sáng: 320lx Quang thông: 1000lm Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện ... Read More »

Scroll To Top