Friday, September 29, 2023
Sản Phẩm Mới
You are here: Home » Tag Archives: den thap 4 tang

Tag Archives: den thap 4 tang

LR6-402NJNU-RGBC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 4 tầng IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-402NJNU Mã sản phẩm: LR6-402NJNU-RYGB-EX LR6-402NJNU-RYGC-EX LR6-402NJNU-RYBC-EX LR6-402NJNU-RGBC-EX LR6-402NJNU-YGBC-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp NPT Điện áp: 24VDC Vật liệu chao đèn: Nhựa Poly ... Read More »

LR6-402NJBU-RYBC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 4 tầng Còi Buzzer 88dB IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-402NJBU Mã sản phẩm: LR6-402NJBU-RYGB-EX LR6-402NJBU-RYGC-EX LR6-402NJBU-RYBC-EX LR6-402NJBU-RGBC-EX LR6-402NJBU-YGBC-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 88dB Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp NPT Điện áp: ... Read More »

LR6-402WJNU-RYBC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 4 tầng IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-402WJNU Mã sản phẩm: LR6-402WJNU-RYGB-EX LR6-402WJNU-RYGC-EX LR6-402WJNU-RYBC-EX LR6-402WJNU-RGBC-EX LR6-402WJNU-YGBC-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh Chân đế: Chân Đế gắn cạnh Điện áp: 24VDC Vật liệu chao đèn: Nhựa Poly Carbonate Vật ... Read More »

LR6-402WJBU-RYGC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ60 Bóng LED 4 tầng Còi Buzzer 88dB IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR6-402WJBU Mã sản phẩm: LR6-402WJBU-RYGB-EX LR6-402WJBU-RYGC-EX LR6-402WJBU-RYBC-EX LR6-402WJBU-RGBC-EX LR6-402WJBU-YGBC-EX Kích thước: Φ60 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 88dB Chân đế: Chân Đế gắn cạnh Điện áp: 24VDC Vật ... Read More »

LR4-402NJNU-RYBC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ40 Bóng LED 4 tầng IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR4-402NJNU Mã sản phẩm: LR4-402NJNU-RYGB-EX LR4-402NJNU-RYGC-EX LR4-402NJNU-RYBC-EX LR4-402NJNU-RGBC-EX LR4-402NJNU-YGBC-EX Kích thước: Φ40 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp NPT Điện áp: 24VDC Vật liệu chao đèn: Nhựa Poly ... Read More »

LR4-402NJBU-RYGC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ40 Bóng LED 4 tầng Còi Buzzer 85dB IP65, ATEX, Zone 2

Đèn tháp phòng nổ Patlite LR4-402NJBU Mã sản phẩm: LR4-402NJBU-RYGB-EX LR4-402NJBU-RYGC-EX LR4-402NJBU-RYBC-EX LR4-402NJBU-RGBC-EX LR4-402NJBU-YGBC-EX Kích thước: Φ40 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 85dB Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp NPT Điện áp: ... Read More »

LR4-402WJNU-RGBC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ40 Bóng LED 4 tầng IP65, ATEX, Zone 2

 Đèn tháp phòng nổ Patlite LR4-402WJNU Mã sản phẩm: LR4-402WJNU-RYGB-EX LR4-402WJNU-RYGC-EX LR4-402WJNU-RYBC-EX LR4-402WJNU-RGBC-EX LR4-402WJNU-YGBC-EX Kích thước: Φ40 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh Chân đế: Chân Đế gắn cạnh Điện áp: 24VDC Vật liệu chao đèn: Nhựa Poly Carbonate Vật ... Read More »

LR4-402WJBU-RYBC-EX Đèn tháp phòng nổ Patlite Φ40 Bóng LED 4 tầng Còi Buzzer 85dB IP65, ATEX, Zone 2

Đèn tháp phòng nổ Patlite LR4-402WJBU Mã sản phẩm: LR4-402WJBU-RYGB-EX LR4-402WJBU-RYGC-EX LR4-402WJBU-RYBC-EX LR4-402WJBU-RGBC-EX LR4-402WJBU-YGBC-EX Kích thước: Φ40 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 85dB Chân đế: Chân Đế gắn cạnh Điện áp: 24VDC Vật ... Read More »

Scroll To Top