Friday, September 29, 2023
Sản Phẩm Mới
You are here: Home » Tag Archives: CLK3S-24AG

Tag Archives: CLK3S-24AG

CLK3S-24SG-CN Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite Bóng LED Dài 300mm IP66G/67G/69K

Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite Mã sản phẩm: CLK3S-24SG-CN CLK6S-24AG-CD Kích thước: 300mm Bóng: LED Chiều dài: 300mm Màu sắc ánh sáng: CN Ánh sáng: Ánh sáng tự nhiên Nhiệt độ màu: 5000K Độ sáng: 1200lx Quang thông: 1300lm Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Kết nối cáp: 0.5m Nhiệt độ hoạt động: ... Read More »

CLK3S-24AG-CN Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite Bóng LED Dài 300mm IP66G/67G/69K

 Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite Mã sản phẩm: CLK3S-24AG-CN CLK3S-24SG-CN Kích thước: 300mm Bóng: LED Chiều dài: 300mm Màu sắc ánh sáng: CN Ánh sáng: Ánh sáng tự nhiên Nhiệt độ màu: 6500K Độ sáng: 1200lx Quang thông: 1300lm Âm thanh: Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Kết nối cáp: 0.5m Nhiệt độ hoạt động: ... Read More »

CLK3S-24SG-CD Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite Bóng LED Dài 300mm IP66G/67G/69K

 Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite Mã sản phẩm: CLK3S-24SG-CD CLK3S-24AG-CN Kích thước: 300mm Bóng: LED Chiều dài: 300mm Màu sắc ánh sáng: CD Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 5000K Độ sáng: 1200lx Quang thông: 1300lm Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Kết nối cáp: 0.5m Nhiệt độ ... Read More »

CLK3S-24AG-CD Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite Bóng LED Dài 300mm IP66G/67G/69K

 Đèn LED chiếu sáng chống dầu Patlite Mã sản phẩm: CLK3S-24AG-CD CLK3S-24SG-CD Kích thước: 300mm Bóng: LED Chiều dài: 300mm Màu sắc ánh sáng: CD Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Nhiệt độ màu: 6500K Độ sáng: 1200lx Quang thông: 1300lm Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Kết nối cáp: 0.5m Nhiệt độ ... Read More »

Scroll To Top