Friday, September 29, 2023
Sản Phẩm Mới
You are here: Home » Loa Cảnh báo » Loa cảnh báo MP3 Patlite

Category Archives: Loa cảnh báo MP3 Patlite

BSV-24PLM-W Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 15 kênh 520s, 87dB IP54

Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BSV-24PLM-D BSV-24PLM-S BSV-24PLM-W Kích thước: Vuông 75mm Loại âm báo: 15 kênh 520s, 87dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 12~24VDC/VAC Mầu sắc Thân: D: Đen S: Bạc W: Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 15 kênh 520s, 87dB Chọn ... Read More »

BSV-24PLM-S Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 15 kênh 520s, 87dB IP54

Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BSV-24PLM-D BSV-24PLM-S BSV-24PLM-W Kích thước: Vuông 75mm Loại âm báo: 15 kênh 520s, 87dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 12~24VDC/VAC Mầu sắc Thân: D: Đen S: Bạc W: Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 15 kênh 520s, 87dB Chọn ... Read More »

BSV-24PLM-D Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 15 kênh 520s, 87dB IP54

Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BSV-24PLM-D BSV-24PLM-S BSV-24PLM-W Kích thước: Vuông 75mm Loại âm báo: 15 kênh 520s, 87dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 12~24VDC/VAC Mầu sắc Thân: D: Đen S: Bạc W: Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 15 kênh 520s, 87dB Chọn ... Read More »

BSV-24PL-W Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 15 kênh 520s, 87dB IP54

Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BSV-24PL-W BSV-24PLM-D BSV-24PLM-S Kích thước: Vuông 75mm Loại âm báo: 15 kênh 520s, 87dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 12~24VDC/VAC Mầu sắc Thân: W: Trắng D: Đen S: Bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 15 kênh 520s, 87dB Chọn ... Read More »

BSV-24PL-S Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 15 kênh 520s, 87dB IP54

Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BSV-24PL-S BSV-24PL-W BSV-24PLM-D Kích thước: Vuông 75mm Loại âm báo: 15 kênh 520s, 87dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 12~24VDC/VAC Mầu sắc Thân: S: Bạc W: Trắng D: Đen Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 15 kênh 520s, 87dB Chọn ... Read More »

BSV-24PL-D Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 15 kênh 520s, 87dB IP54

 Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BSV-24PL-D BSV-24PL-S BSV-24PL-W Kích thước: Vuông 75mm Loại âm báo: 15 kênh 520s, 87dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 12~24VDC/VAC Mầu sắc Thân: D: Đen S: Bạc W: Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 15 kênh 520s, 87dB Chọn ... Read More »

BSV-24NLM-W Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 15 kênh 520s, 87dB IP54

 Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BSV-24NLM-D BSV-24NLM-S BSV-24NLM-W Kích thước: Vuông 75mm Loại âm báo: 15 kênh 520s, 87dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 12~24VDC/VAC Mầu sắc Thân: D: Đen S: Bạc W: Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 15 kênh 520s, 87dB Chọn ... Read More »

BSV-24NLM-S Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 15 kênh 520s, 87dB IP54

 Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BSV-24NLM-D BSV-24NLM-S BSV-24NLM-W Kích thước: Vuông 75mm Loại âm báo: 15 kênh 520s, 87dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 12~24VDC/VAC Mầu sắc Thân: D: Đen S: Bạc W: Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 15 kênh 520s, 87dB Chọn ... Read More »

BSV-24NLM-D Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 15 kênh 520s, 87dB IP54

 Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BSV-24NLM-D BSV-24NLM-S BSV-24NLM-W Kích thước: Vuông 75mm Loại âm báo: 15 kênh 520s, 87dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 12~24VDC/VAC Mầu sắc Thân: D: Đen S: Bạc W: Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 15 kênh 520s, 87dB Chọn ... Read More »

BSV-24NL-W Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite 15 kênh 520s, 87dB IP54

 Loa báo tín hiệu tủ điện âm MP3 Patlite Mã Sản Phẩm: BSV-24NL-D BSV-24NL-S BSV-24NL-W Kích thước: Vuông 75mm Loại âm báo: 15 kênh 520s, 87dB Mức độ bảo vệ: IP54 Điện áp sử dụng: 12~24VDC/VAC Mầu sắc Thân: D: Đen S: Bạc W: Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Âm thanh còi lớn: 15 kênh 520s, 87dB Chọn ... Read More »

Scroll To Top